loader image

Fyzická bezpečnost

Bezpečnost je komplexní problematika, která jde napříč strukturou každé společnosti. Je vnímána primárně jako preventivní aktivita, která soustavně formuje bezpečnostní povědomí zaměstnanců a cílevědomě vytváří podmínky pro bezpečnost základních procesů a aktivit.

Cílem je posouzení obecného stavu fyzické bezpečnosti a zabezpečení v rámci areálu a objektu klienta a identifikovat nejproblémovější místa jako zdroj potenciálních rizik tak, aby bylo možno navrhnout taková opatření, jejichž pomocí by rizika mohla být snížena na úroveň akceptovatelnou klientem.

Posouzení stavu fyzické bezpečnosti

Jedná se o audit v místě určeném klientem, na podkladě zjištění z místa (objektu, areálu atd.) je zpracováno „Posouzení stavu fyzické bezpečnosti“. Pokrývá snap-shot, tedy aktuální stav v době auditu, a to ve třech základních oblastech:

  • procesy,
  • lidský faktor a
  • technologie,

a na základě zjištění identifikuje nebezpečí, hrozby a možná rizika. Zahrnuje i analýzu rizik a hrozeb a jako výstupy doporučení pro jejich minimalizaci, resp. Řízení. Na úvodní schůzce auditorů s managementem klienta je finálně odsouhlasen rozsah a obsah Posouzení a oblasti a dokumenty, které budou jeho předmětem.

Samotný audit je prováděn několika formami. Jedná se o fyzickou prohlídku provozu, prověření funkce bezpečnostních zařízení a opatření, provádění interview se zaměstnanci na pracovišti, případná fotodokumentace, apod.

Formou auditu proti ISO 28000 je zjišťován aktuální stav, v jakém je fyzická bezpečnost a její řízení, a také nastavení požadavků na integraci všech systémů v jeden ucelený systém řízení.

Profesionálové, na které se můžete spolehnout.

Rescuecare Copyright © 2024 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil